СЕМИНАР ОТНОСНО ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Семинар на тема "Закон за обществените поръчки /ЗОП/ – ПРАВЕН РЕЖИМ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОБЖАЛВАНЕ И ПРАКТИКА НА КЗК, ВАС И СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗОП" ще бъде проведен на 06.11.09 год.

Лектор адв.Лина Георгиева, Правна кантора "Иванова и съдружие"

• Обща характеристика на основните процедури за възлагане на обществените поръчки.
• Предварителен контрол за процедури на възлагане на обществени поръчки, които се провеждат в изпълнение на проекти, одобрени след 1 януари 2009 г.
• Последните изменения в общите правила за възлагане на обществените поръчки.
• Правен режим за възлагането на малките обществени поръчки
• Oбжалване на процедурата по ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията
• Практиката на КЗК и ВАС.
Практиката на съда на европейските общности в областта на обществените поръчки
• Проект за промени на ЗОП

Семинарът е изключително полезен за мениджъри, служители и юристи във фирми и в държавната и общинската администрация.

Цена за участие в семинара 100 лева, при интерес за още подробности, моля обадете се на тел. 056/586767 или 056/586777 или ни пишете на

e-mail:ivanovasie@mail.bg

e-mail:info@ivanovalawyers.com

 

 Публикувана на: 05/10/2009