Безопасност на труда

Кантората осигурява консултиране и подготовка на фирмената организация на безохасност и охрана на труда.

Кантората подготвя за работодатели задължителните вътрешнофирмени нормативни актове относно безопасните и здравословни условия на труд.

Кантората подготвя и въвежда за работодатели мерки за предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести.


Публикувана на: 15/11/2015