За собствениците на сезонни обекти

За работодателите, собственици на сезонни обекти: хотели, заведения, атракциони и др.:

Предлагаме Ви екипът ни по персонала да подготви:

1. Задължителните документи относно: наетите по трудови и граждански договори в сезонните обекти лица, подготовка на правилата и прилагането на нормативите относно здравословните и безопасни условия на труд.

2. Задължителните за работодателите правилници, наредби, други вътрешнофирмени нормативни и други актове. Подготовка и поддържане на всички необходими книжа, свързани с работното време, отпуските и др. по персонала.


Представителство пред Инспекцията по труда при проверки.

Пишете ни, за да Ви изпратим списъка на предлаганите услуги по персонала за сезонни обекти.

e-mail: info@ivanovalawyers.comПубликувана на: 07/01/2016