Предизвестието за прекратяване на трудов договор

Поставен е въпрос от клиент на КАНТОРАТА относно продължителността на предизвестието за прекратяване на трудов договор.

Ако работникът и работодателят са договорили изрично, че срокът на предизвестието е 6 месеца и за двете страни, то това е незаконосъобразно.

Това е така, тъй като с разпоредбата  на чл. 326, ал. 2 КТ предвижда срок на предизвестието най-малко 30 дни за безсрочните трудови договори, но не повече от три месеца, а за срочните трудови договори срокът на предизвестието е три месеца, но не повече от остатъка на срока на договора.

Специфика съществува за материално- отчетническите длъжности.Публикувана на: 17/02/2016