Студенти по право от БСУ пишат в сайта на кантората

Студенти от специалност Право, IV курс в Бургаския свободен университе публикуват в сайта на Правна кантора "Иванова и съдружие" подготвени от тях правни текстове. Студентите се опитват да постигнат прецизен стил в правните си изложения и вярно разбиране на изучаваното от тях осигурително право.

Публикувана на: 12/04/2016