Закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор

Бургаски районен съд, в свое решение от 22.03. 2017 год. по дело, спечелено от Кантората, постановява, че работник или служител може да ползва закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор, само ако този договор обвързва неговия работодател.

Съдът правилно разбира и прилага чл. 51б от Кодекса на труда. Обвързаността на работодателя с отраслов или браншови колективен трудов договор е налице, ако работодателската организация, в която той членува е сключила такъв.

В конкретния казус работодателят предприел уволнението не е член на работодателска организация, сключила колективен трудов договор на тези нива. Принудителното му обвързване с такъв и със закрила при уволнение на работниците му може да стане само по реда на чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда от министъра на труда и социалната политика. В случая такова разпростиране на действието на колективен трудов договор няма.


Публикувана на: 22/03/2017