Кантората консултира работодатели за изпълнение на задълженията им по Закона за хората с увреждания и Правилника за приложението му

Кантората предоставя консултиране относно изпълнение от работодателите на задълженията им по Закона за хората с увреждания и Правилника за приложението му.

Потърсете ни на тел. 056586767, 0886841616 или ни пишете на e-mail: office@ivanovalawyers.com


Публикувана на: 20/04/2019