Защита на марка по Закон за марките и географските означения

Защита на марка по Закон за марките и географските означения

Пред Административен съд-София- град е обжалвано решение на председателя на Патентното ведомство, с което е постановено продължаване на производството по регистрация на марка, заявена от конкурент на клиент на Кантората.

Аргументите в изготвената от Кантората жалба, възприети от съда в решението му, се основават на сходство между заявената от конкурента марка и притежаваната от клиента по- ранна марка с вече придобита висока степен на отличителност, което създава вероятност от объркване на потребителите.

В съответствие с проведената от Кантората защита решаващият административен съд правилно е достигнал до изводи за сходство на двете марки, което води до вероятност за объркване на потребителите.

Наличието на вероятност за объркване на потребителите по отношение на производствения произход на стоките е последица от това, че между сравняваните знаци /марки/ е налице сходство, а стоките на заявената марка- идентични или объркващо сходни на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка.

Според съда, заявената марка е конструирана словесно и образно, за да създаде впечатление за някаква генетична близост, на някаква обща фамилна принадлежност, за далечно роднинство с утвърдената на пазара по-ранна марка. В случая, посегателството не е чрез пряко копиране, а чрез внушаване на родствена асоциация между двете сравнявани марки.

В обобщение изводът на съда е, че оспореното решение на председателя на Патентното ведомство е постановено в нарушение на материалния закон, поради което то следва да бъде отменено.
Публикувана на: 08/11/2020Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video