Незаконно прекратяване на трудов договор поради неспазена процедура от работодател по установяване на предварителна закрила при уволнение за работник

Със свое Решение Районен съд гр. Бургас уважава поддържаната от Правна кантора "Иванова и съдружие" теза, че уволнението на неин клиент е незаконно поради неспазване от работодателя му на закрилата, която работникът ползва на основание чл. 333 от Кодекса на труда. Освен това работодателят не е спазил нормативно определената процедура по преодоляването й. Предвид практиката на ВКС за законност на извършваните уволнения работодателят е длъжен да спазва процедура по установяване на наличие на закрила при уволнение на работниците си.

В съответствие с изложеното в исковата молба от Правна кантора "Иванова и съдружие" Районен съд - гр. Бургас постановява Решение, с което приема уволнението за незаконно, отменя го, възстановява на предишната му работа служителя.Публикувана на: 09/03/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video