Осигурителен стаж при гледане на болен роднина

Осигурителен стаж при грижа за болен роднина

От 1 януари 2001 г. времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга), а от 15 август 2015 г., и времето през което един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, а от 1 януари 2020 г. – лица, за които е определена чужда помощ, се зачита за осигурителен стаж.
Условие за зачитане на осигурителния стаж е за това време лицата, полагали грижите, да не са били осигурени или да не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. –да не са били осигурени и да не са получавали лична пенсия.
Обстоятелството, че лицето, за което са полагани грижи, се е нуждаело от чужда помощ, се установява с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК).
Кантората предоставя консултиране и съдебна защита по такива спорове.


Публикувана на: 21/10/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video