ДАНЪЧНО ПРАВО

Предлагаме правни консултации по въпроси на данъчното право и оказваме съдействие на клиенти:

Предлагаме правни съвети и съдебна защита в обжалването на ревизионни актове.

Съставяме възражения срещу данъчни доклади, актове за начет и други констативни актове на органите по приходите.

Осигуряваме на клиенти съдебна защита при воденето на данъчни дела и предлагаме правни консултации за ползване на данъчни облекчения, за отсрочване и разсрочване на данъчни задължения и за данъчните задължения на чужденци.

Имаме отлични резултати по водените от нас данъчните дела и работим съобразно европейското право и практика.