ДАНЪЧНО ПРАВО

 

КАНТОРАТА предлага правни консултации по въпроси на данъчното право.

Оказваме съдействие на клиенти: по въпроси с данъчни декларации, приспадане на данъчен кредит, спиране на данъчна ревизия и погасяване на публични задължения.

 
Предлагаме правни съвети и съдебна защита в обжалването на ревизионни актове.
 
Съставяме възражения срещу данъчни доклади, актове за начет и други констативни актове на органите по приходите.
 
Осигуряваме на клиенти съдебна защита при воденето на данъчни дела и предлагаме правни консултации за ползване на данъчни облекчения, за отсрочване и разсрочване на данъчни задължения и за данъчните задължения на чужденци.

 
Имаме отлични резултати по водените от нас данъчните дела и работим съобразно европейското право и практика.

За първоначално консултиране или възлагане на защита по данъчно правен спор, моля обадете се на тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.com


 Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video