Слайд 1 име
Слайд 2 име
Слайд 3 име
Слайд 4 име

Правна кантора Иванова и съдружие

Адвокати и консултанти
Правна кантора "Иванова и съдружие"
КАНТОРАТА работи в сферата на гражданското право, има дългогодишен опит в защита по търговски, семейноправни, трудови, вещни  и данъчни дела.

В офисите ни в Бургас и София можете да получите консултации и правна защита относно:

1. Вашите трудови проблеми: относно сключването и подготовката на трудови и граждански договори, относно определяне на работното време, извънреден труд, отпуски, обезщетения и др. трудови въпроси.  Образуване и съдебна защита по трудови дела.
2. Въпроси относно уволнения, налагане или отмяна на дисциплинарно наказание, неплатени заплати и тези, свързани с общественото осигуряване и пенсиониране.
3. Данъчни казуси и съдебна защита по данъчни дела.
4. КАНТОРАТА осигурява обжалване на глоби, наложени от КАТ, ДАИ, Инспекцията по труда, от данъчни органи, от общественото осигуряване и др.
5. Консултиране и съдебна защита при събиране на парични вземания, образуване и/или защита по образувани вече изпълнителни дела.
6. Подготовка и проверка на предварителни договори относно сделки с имоти, нотариални актове, консултиране на имотни проблеми, съдебна защита по имотни въпроси.
7. Създаването на фирма и регистриране на промени в нея : ООД, ЕООД, АД, ЕАД, едноличен търговец (ЕТ), СД. Регистрация на земеделски производители.
8. Управлението на Вашия бизнес и инвестиционни консултации.
9. Кантората осигурява предоставяне на:
  • устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. ;
  • писмени консултации по правен казус;
  • проучване на дело с даване на мнение по него;
  •  
  • жалби до прокуратурата и полицията или до други държавни и общински органи;
  • подготовка на нотариални покани, молба за приемане или отказ от наследство,  изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби;
  • съставяне на завещание;
  • съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка;
Задайте ни Вашите въпроси по и-майл и ние ще Ви отговорим до 6 часа от получаване на запитването.

За правни консултации и съдебна защита от КАНТОРИТЕ ни в Бургас и София, моля обаждайте се на:
тел. 0886841616, тел. 056/586767;

или ни пишете на:
e-mail: office@ivanovalawyers.com
e-mail: ivanovasie@mail.bg

Разбери повече за нас
Сфери на дейност Кантората работи в сферата на гражданското право, има дългогодишен опит в защита по търговски, семейноправни, трудови, вещни и данъчни дела.
Продажба на Бланки и
формуляри
Разбери повече
Публикации Подробен списък с публикации на доц. д-р Радостина Иванова Цени Цени на адвокатска кантора Иванова и съдружие Бизнес възможности Предложения за сътрудничество
Търсете в нашите теми
Борса за работа Разбери повече