ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Кантората подпомага работодатели при наемане на работници и служители и поддържане на трудовите правоотношения.

Услугата е подходяща за хотели и сезонни обекти.

Чрез екипа си по персонала Кантората:

Подготвя трудови договори за наеманите работници и служители- сезонни и за постоянна работа, като се съобразяват спецификите за длъжностите и изискванията на работодателя;

Подготвя допълнителни споразумения за всеки отделен случай;

Подготовка и изменение на длъжностни характеристики и структура на персонала;

Поддържа личните трудови досиета на работниците и служителите;

Подготвя заповеди и други актове по трудовите правоотношения;

Подготвя и поддържа актуални правилниците, издавани от работодателя, както и други задължителни актове в предприятието;

Подготвя актовете за прекратяване на трудовите правоотношения;

Подготвя длъжностни характеристики;

Консултира и представлява работодатели в индивидуални и колективни трудови спорове;

Изготвя и подава уведомления към НАП по чл. 62, ал. 3 КТ;

Изготвя и поддържа ведомост за работни заплати и фишове към тях  /по предоставени графици /;

Подаване на декларации до НАП;

Подаване на болнични листи към НОИ;

Изготвяне на необходимите платежни нареждания към бюджета  и служителите;

Поддържане на електронни досиета на служителите;


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video