ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Кантората подпомага работодатели при наемане на работници и служители и поддържане на трудовите правоотношения.

Услугата е подходяща за хотели и сезонни обекти.

Чрез екипа си по персонала Кантората:

Подготвя трудови договори за наеманите работници и служители- сезонни и за постоянна работа, като се съобразяват спецификите за длъжностите и изискванията на работодателя;

Подготвя допълнителни споразумения към трудовите договори за всеки отделен случай;

Подготовка и изменение на длъжностни характеристики и структура на персонала и щатно разписание;

Поддържа личните трудови досиета на работниците и служителите;

Подготвя заповеди и други актове по трудовите правоотношения;

Подготвя и поддържа актуални правилниците, издавани от работодателя, както и други задължителни актове в предприятието;

Подготвя заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения;

Подготвя длъжностни характеристики;

Консултира и представлява работодатели в индивидуални и колективни правни трудови спорове;

Чрез партньорска счетоводна кантора предлагаме:

Изготвяне и подаване на уведомления към НАП по чл. 62, ал. 3 КТ;

Изготвяне и поддържане на ведомост за работни заплати и фишове към тях  /по предоставени графици /;

Подаване на декларации до НАП;

Подаване на болнични листи към НОИ;

Изготвяне на необходимите платежни нареждания към бюджета  и служителите;

Поддържане на електронни досиета на служителите;

За първоначално писмено консултиране или уговаряне на среща, моля позвънете на тел. 0886841616 или ни пишете на
e-mail: info@ivanovalawyers.com


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video