Новини

1234567891011121314151617


Дължи ли работникът обезщетение за вреди на работодателя

Със свое Решение Районен съд - гр. Бургас от 2021 г. уважава поддържаната от Правна кантора "Иванова и съдружие" теза, а именно:

Когато със заповед на работодателя е наложена ограничена имуществена отговорност на работник и той в законоустановения срок е възразил срещу заповедта, работодателят няма право да прави удръжки от трудовото му възнаграждение.
 
В съответствие с изложеното в исковата молба от Правна кантора "Иванова и съдружие" Районен съд - гр. Бургас постановява решение, с което приема извършени удръжки от трудовото възнаграждение на работник , за направени без правно основание и осъжда работодателя да заплати удържаната сума както и направените от работника разноски по делото.

» Прочети още

Незаконно дисциплинарно уволнение
Със свое Решение Окръжен съд - гр. Бургас е уважил подадената от Кантора въззивна жалба срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание "Уволнение" на Кмета на Община от Бургаска област.

Кметът налага дисциплинарно наказание "Уволнение" на работник, без да мотивира в съответствие със законовите изисквания заповедта за налагане на дисциплинарно уволнение и въпреки незначителността на извършеното нарушение.

Окръжен съд - гр. Бургас приема, че посоченото в заповедта за уволнение еднократно преждевременно напускане на работа не представлява тежко нарушение на трудовата дисциплина. Наложеното дисциплинарно наказание "Уволнение" не съответства по тежест на извършеното нарушение. По отношение на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание в разрез с нормативните изисквания липсва ясно, точно и конкретно посочване на други нарушения, които да обосноват налагането на тежко наказание уволнение.

С оглед на това Окръжен съд - гр. Бургас отменя незаконното уволнение, възстановява работникът на работа работника и присъжда обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
» Прочети още

1234567891011121314151617

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video