Новини

12345678910111213141516

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА: Поредно спечелено дело по преписка пред Комисия за защита от дискриминация
Работник е подал жалба срещу работодателя си за по- неблагоприятното му третиране от него по признаци „политическа принадлежност“ и „лично положение“ пред Комисията за защита от дискриминация.

В съответствие с аргументите и защитата на адвокатите от Кантората Комисията правилно и законосъобразно отхвърля като неоснователни претенциите на жалбоподателя, тъй като:

1. Действията на работника, свързани с изразяване на професионалното му мнение, не изпълват съдържанието на признак „лично положение“. В случая тези действия не  персонализират и индивидуализират в достатъчна степен жалбоподателя, в сравнение с останалите служители, за да се явяват причина за неравното му третиране от работодателя;
2. Неувеличаването на трудовото възнаграждение от работодателя в определен период от време не представлява дискриминация;
3. На работника е наложено дисциплинарно наказание за допуснато нарушение на трудовата дисциплина, а не с цел тормоз чрез накърняване на достойнството му и създаването на враждебна, обидна или застрашителна среда;
4. Това, че работникът членува в политически партии не може автоматично да доведе до извод за  дискриминация спрямо него по признак „политическа принадлежност“.

» Прочети още
Сезонна работа на чужденци в България
Сезонна работа в България на работници от държави извън Европейския съюз Има възможност за издаване на разрешение за сезонна работа на чужденци, граждани на държави извън Европейския съюз за срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това е така съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
» Прочети още

Законно ли е уволнението на работник в срока за изпитване, ако е трудоустроен
Работникът, който е сключил трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя си може законно да бъде уволнен до изтичане на този срок, независимо, че е трудоустроен или боледува от болест, определена в Наредба № 5/87 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат право на закрила по чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.
» Прочети още

Кога работодателят е обвързан с отраслов колективен трудов договор
Работодател е обвързан с отраслов колективен трудов договор, когато работодателската организация, в която членува е сключила със съответните синдикални организации в отрасъла такъв договор.
» Прочети още

12345678910111213141516

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video