Новини

1234567891011121314151617

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА: Поредно спечелено дело по преписка пред Комисия за защита от дискриминация
Работник е подал жалба срещу работодателя си за по- неблагоприятното му третиране от него по признаци „политическа принадлежност“ и „лично положение“ пред Комисията за защита от дискриминация.

В съответствие с аргументите и защитата на адвокатите от Кантората Комисията правилно и законосъобразно отхвърля като неоснователни претенциите на жалбоподателя, тъй като:

1. Действията на работника, свързани с изразяване на професионалното му мнение, не изпълват съдържанието на признак „лично положение“. В случая тези действия не  персонализират и индивидуализират в достатъчна степен жалбоподателя, в сравнение с останалите служители, за да се явяват причина за неравното му третиране от работодателя;
2. Неувеличаването на трудовото възнаграждение от работодателя в определен период от време не представлява дискриминация;
3. На работника е наложено дисциплинарно наказание за допуснато нарушение на трудовата дисциплина, а не с цел тормоз чрез накърняване на достойнството му и създаването на враждебна, обидна или застрашителна среда;
4. Това, че работникът членува в политически партии не може автоматично да доведе до извод за  дискриминация спрямо него по признак „политическа принадлежност“.

» Прочети още1234567891011121314151617

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video