Относно подбор при съкращаване на щата от работодател

Относно въпроси по законосъобразността на извършвания от работодателя подбор по чл. 329 от Кодекса на труда при съкращаване на щата

 
Със свое Определение № 1268/25.05.2023 г., постановено по гр.д. № 46/2023 г., по което Правна кантора "Иванова и съдружие" осигури процесуално представителство за работодател, Върховният касационен съд на Република България (ВКС) се е произнесъл и по следните въпроси:

1. При съкращаване в щата длъжен ли е работодателят да извърши подбор между всички работници/служители, заемащи сходни длъжности в рамките на обособеното звено?

2. Следва ли квалификацията на работниците, участвали в подбора, да се преценява въз основа на документи за завършено образование и допълнителна квалификация или е допустимо доказване със свидетелски показания?

По първият въпрос ВКС приема установеното с ТР № 3/16.01.2012 г. по тълк.д. № 3/2011 г. ОСГТК на ВКС, че при съкращаване в щата работодателят може, но не е длъжен да извърши подбор измежду работниците/служителите, заемащи сходни длъжности. В практиката на Върховния касационен съд, следваща тълкувателния акт, се приема, че задължението за подбор при спазване на критериите по чл. 329 КТ работодателят има до работниците/служители с еднакви трудови функции, изпълняващи трудовите си задължения в икономически и организационното обособено звено на предприятието.

По втория въпрос Върховния касационен съд приема, че образованието и квалификацията на участвалите в подбора лица не е необходимо да се докаже с писмени доказателствени средства. Достатъчно е работодателят  успешно да докаже, че са спазени критериите по чл. 329 КТ.

 


Публикувана на: 17/08/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video