Външно съвместителство

Външно съвместителство

В практиката все по-често се среща сключването на договор за допълнителен труд при друг работодател или т.нар. външно съвместителство. Тази тенденция  се наложи от една страна поради необходимостта от допълнителен доход за работниците и служителите, а от друга поради недостига на квалифицирани кадри.

Съгласно  чл. 111 КТ няма пречка работник или служител да сключи трудов договор и с друг работодател или с повече работодатели за извършване на работа извън работното време по основното му трудово правоотношение.

Законно ли е работник да сключи трудов договор с втори работодател докато ползва платен или неплатен отпуск?

Законно ли е да бъде уговорена забрана за работник в трудовия му договор да работи по втори трудов договор?

Какви са последиците за работника, ако се е съгласил с такава забрана в основния си трудов договор и сключи втори трудов договор с друг работодател?

Пишете ни на e-mail: office@ivanovalawyers.com и ще отговорим на поставените от Вас въпроси.

 


Публикувана на: 13/07/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video