Обезщетение за задържане от работодател на трудова книжка

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя. Работникът обаче трябва да я е предоставил на работодателя.

Ако това не бъде изпълнено, работникът има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото му правоотношение до получаване от него на трудовата му книжка. Това обезщетение може да бъде претендирано по съдебен ред.

Отговорността на работодателя произтича от самия факт на задържането от него на трудовата книжка, работникът не е нужно да доказва претърпени от него вреди от задържането.

Кантората има опит в успешното водене на дела по претенция незаконно задържане на трудова книжка от работодател.


Публикувана на: 06/04/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video