Обезщетение за нараняване при неподдържана общинска инфраструктура

Правна кантора „Иванова и съдружие“ осигурява успешно правна помощ и процесуално представителство по дела за обезщетяване на имуществени и неимуществени вреди.

Поради наличието на хлътнали плочки на тротоара, стопанисван от Община Б., клиентка на Кантората губи равновесие и пада. Вследствие на това тя получава нараняване и е необходимо извършването на операция, рехабилитация и продължително лечение.

В съответствие с поддържаната теза на Кантората, Районен и Окръжен съд, гр. Б приема, че съгласно разпоредбата на § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинска собственост са общинските пътища, улицата, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване, като тротоарът част от пътя. Община Бургас има задължение да осъществява благоустрояване и комунални дейности, част от които е и поддържането на тротоарите.

В съдебните производства са постановени решения, с които претенцията на пострадалата за обезщетение е уважена.

Присъденото обезщетение за претърпените от нея имуществени и неимуществени вреди е платено.


Публикувана на: 26/03/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video