ОНЛАЙН АБОНАМЕНТ

КАНТОРАТА предлага абонаментно месечно онлайн консултиране по трудово право и/или обществено осигуряване за фирми, синдикални организации, работодателски организации и др.

Консултирането се извършва по запитванията на клиентите чрез и мейл.

КАНТОРАТА предоставя и онлайн бюлетин в рамките на абонаментното правно обслужване за новостите в трудовото и осигурителното законодателство.

Попитайте ни за условията на e-mail: office@ivanovalawyers.com