Работодателят дължи обезщетение на работника при задържане на трудовата му книжка

Работодателят дължи обезщетение на работника при задържане на трудовата му книжка


Съгласно разпоредбите на чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 от Кодекса на труда работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Работникът или служителят има задължение да представи трудовата си книжка, за да бъдат отразени необходимите данни, а за работодателя възникват задълженията да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение и да я предаде незабавно на работника или служителя.

При неизпълнение от него на тези задължения е налице незаконно задържане на трудовата книжка.

По образуваното и водено от Кантората дело против работодател за обезщетение за незаконно задържане на трудова книжка на служител, клиент на Кантората, съдът присъжда обезщетение за претърпените от  него вреди, което работодателят е длъжен да плати.


Публикувана на: 20/08/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video