ВЕЩНО ПРАВО. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СДЕЛКИ С ИМОТИ

КАНТОРАТА чрез адвокатите и юристите си ще Ви подпомогне  при сделки с имоти.


КАНТОРАТА ще подготви за Вас:

Проекти на договори за покупка на недвижим имот: покупка, дарение, замяна, които да бъдат представени пред нотариус;
Проекти на договори за покупка на недвижим имот с право на ползване;
Проекти на договори за отстъпване на право на строеж: суперфиция;

КАНТОРАТА извършва:

Проверка на състоянието на купувания имот: за наличието на тежести- възбрана, ипотека, реституционни претенции;

Проверка за Данъчни задължения за имота, правна помощ при декларирането на имота;

Подготовка на предварителни договори за сделки с недвижими имоти;

Консултиране за покупка на държавни и общински имоти, участие в търгове и конкурси.

Правна обосновка и консултиране на строителство;

Подготовка и консултиране на  договори за наем, аренда и договори за лизинг.

Консултиране на правни въпроси относно етажната собственост, управление на етажната собственост и представителство в спорове.

Консултиране на правния режим на сервитути.

Строително право, подготовка на договори за възлагане на строителство и на подизпълнители, правна защита при спорове.


Обадете ни се за консултиране, за организиране на защита по вещноправни спорове или за абонаментно консултиране  на тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.com


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video