ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

На клиентите си предлагаме правни услуги в областта на търговското право:

Консултиране в сферата на търговското право;

Учредяване на прокура, подготовка на договори за управление, на търговски пълномощни;

Вписвания в Търговски регистър;

Консултиране на компании;

Подготовка на търговски сделки;

Консултиране в областта на защита на потребителите;

Образуване и правна защита по търговски дела;

Консултиране и представителство по застрахователни казуси;

Реорганизация, сливания на търговски дружества;

Ликвидация, несъстоятелност, корпоративно преструктуриране;

Адвокатите и юристите от Кантората се ангажират с правната работа относно създаване на:


Eдноличен търговец;

Събирателно дружество;

Командитно дружество;

Дружество с ограничена отговорност;

Акционерно дружество;

Кооперативно сдружение;

Фондации и сдружения с нестопанска цел, както и подготовка на промените в търговския регистър;

Граждански дружества, консорциуми;

Освен това предлагаме правна помощ относно: 

Реорганизации, сливания, вливания и разделяне на фирми;

Консултиране на финансирането, както и водене на преговори или участие в преговорите с банки, бизнес партньори, доставчици, държавни или общински органи и др.

Данъчно консултиране;

Подготовка на договори и прегледи на действащи договори;

Водене на граждански и арбитражни производства;

Консултиране на новосъздадени фирми;


Обадете ни се за консултиране, за организиране на защита по  спорове или за абонаментно консултиране  на
тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.com


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video