ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Адвокатите и юристите от Кантората се ангажират с правната работа относно създаване на фирми:

както и подготовка на промени в съответния регистър за тях.

Ще Ви представим консултиране и подготовка на документи за преобразуване на търговски дружества, изкупуване, сливане, вливане, разделяне, продажба на акции и дялове на дружества.