ГРАЖДАНСКО ПРАВО


ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Юристите и адвокатите от кантората осигуряват консултиране и процесуално представителство областта на гражданското право:

Дългогодишният опит в гражданското право прави нашата кантора Ваш надежден партньор в тази област на правото;
Нашата кантора ще Ви съдейства по-специално при въпроси и проблеми в следните области:
    Водене на граждански и арбитражни производства;
    Подготовка на договори за покупко-продажба, заем и др.;
    Застрахователни договори;
    Поръчки по пощата и интернет; 
    Относно договорите за наем: тяхното сключване, изменение и прекратяване.
    Подготовка на проект на договор за наем;
    Проект на изявление за прекратяване, покана за изменение на наемната цена (наема) или други условия по договора и други документи, свързани с изпълнението му.
    Претендиране на обезщетения за претърпени вреди;
    Относно разваляне на договори;
    Събиране на дължими вземания, защита в производства по събиране на вземания;
    Представителство в изпълнителни производства, обжалване на действията на съдия-изпълнител;


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video