ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
 
Юристите и адвокатите от кантората осигуряват консултиране и процесуално представителство областта на гражданското право:

Дългогодишният опит в гражданското право прави нашата КАНТОРА Ваш надежден партньор в тази област на правото;

КАНТОРАТА ще Ви съдейства по-специално при въпроси и правни проблеми в следните области:

Водене на граждански и арбитражни производства;

Подготовка на договори за покупко-продажба, заем и др.;

Застрахователни договори;

Поръчки по пощата и интернет; 


Относно договорите за наем: тяхното сключване, изменение и прекратяване.

Подготовка на договор за наем;

Проект на изявление за прекратяване, покана за изменение на наемната цена (наема) или други условия по договора и други документи, свързани с изпълнението му.

Претендиране на обезщетения за претърпени вреди;

Относно разваляне на договори;

Събиране на дължими вземания, защита в производства по събиране на вземания;

Представителство в изпълнителни производства, обжалване на действията на съдия-изпълнител;Обадете ни се за консултиране, за организиране на защита по гражданско правни спорове или за абонаментно консултиране  на
тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.com


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video