Бланки

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПОДГОТВЕНИ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ВИ. ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. Подготвяме документи за стартиращи предприятия съобразно спецификите на дейността на фирмата;

2. Предлагаме готови пакети документи относно трудовите отношения на фирмата;

3. Подготвяме документи за работещи предприятия, като се допълват вече съществуващите документи;

4. Преглед и консултиране на съществуващите документи по трудовите отношения в предприятието;


5. Абонаментно консултиране на наемането на работници и служители, на прекратяването на трудовите отношения, създаването на задължителни за работодателя вътрешни правилници, структура на персонала;

6. Консултиране и създаване на правила за здравословни и безопасни условия;

За заявка пишете ни на e-mail: info@ivanovalawyers.com, тел. 0886841616


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video