ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО. ПЕНСИИ


КАНТОРАТА предоставя следните правни услуги в областта на осигурителното право:

Обжалване на актове на НОИ относно отпускане, изменение и спиране на различни видове пенсии;

Обжалване на актове на НОИ относно прекратяване на болнични по мнение на Лекарска консултативна комисия;

Оспорване на болнични листи като незаконно издадени на работници и служители;

Обжалване на актове на НОИ относно отказ от отпускане или спиране на вече отпуснати плащания по краткосрочното обществено осигуряване;

КАНТОРАТА предоставя правни услуги и при спорове относно:

Обезщетения по болнични листи; обжалване на неправилно определени и платени обезщетения от общественото осигуряване;

Обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете;

Обезщетения за безработица. Обжалване на разпореждания за отказ, неправилно определяне, изменение, спиране и прекратяване на обезщетенията за безработица;

Регистриране на трудова злополука, деклариране и дължимите обезщетения при трудова злополука и професионална болест;

Консултиране и съдебна защита при оспорване на ревизионни актове за начет относно осигурително правни плащания;

Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност, наследствени пенсии и др. Оспорване на разпореждания за отказ или неправилно определяне или изменение и спиране на пенсии.

Установяване на трудов или осигурителен стаж по съдебен ред.Обадете ни се за консултиране, за организиране на защита по вещноправни спорове или за абонаментно консултиране  на
тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.comАбонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video