ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

КАНТОРАТА предоставя консултации относно:

 

1. Обезщетения по болнични листи; обжалване на неправилно определени и платени обезщетения от общественото осигуряване; Оспорване на законосъобразността на болнични листи;

2. Обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете;

3. Обезщетения за безработица. Обжалване на разпореждания за отказ, неправилно определяне, изменение, спиране и прекратяване на обезщетенията за безработица;

4. Регистриране на трудова злополука, консултации по процедурата по деклариране и дължимите обезщетения при трудова злополука и професионална болест;

5. Консултиране и съдебна защита при оспорване на ревизионни актове за начет относно осигурителноправни плащания;

6. Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност, наследствени пенсии и др. Оспорване на разпореждания за отказ или неправилно определяне или изменение и спиране на пенсии.

7. Установяване на трудов или осигурителен стаж по съдебен ред.