ТРУДОВО ПРАВО

 

ТРУДОВО ПРАВО
 

Кантората предлага:

Консултиране на работодатели и работници по въпроси на трудовите отношения. Подготвя всички необходими документи относно наемане на работници, промяна и прекратяване на трудовите им договори от работодателя.

Осигурява представителство на работодатели, на колективни органи на управление и на ръководители в трудови спорове.

Предоставя защита на работодатели при проверки на Дирекция "Инспекция по труда" по повод спазване на трудовото законодателство.

Осигурява специализирана адвокатска защита по трудови дела на работодатели и работници.

Осигурява съдебна защита при незаконно уволнение на работници както и защита при промяна на работодателя.

Подготвя жалби от работници за нарушаване на трудовите им права до Дирекция "Инспекция по труда" и ги представлява в проверките.

Предоставя консултиране в областта на колективното трудово право: относно работата на представителите на работниците и служителите, относно сключването на колективни трудови договори.

 

За да споделите с нас Вашия трудовоправен казус, обадете на

тел. 056586767 или ни пишете на


e-mail: info@ivanovalawyers.com