ТРУДОВО ПРАВО


"Иванова и съдружие" Адвокати и консултанти предлага на работници и работодатели:

Предоставяме правно консултиране на работодатели и работници по въпроси на трудовите отношения, подпомагане на извънсъдебното уреждане на възникналите трудови спорове и спорове относно държавна служба.

Осигуряваме процесуално представителство на работодатели или работници и служители в трудови спорове.
Юристите и адвокатите от кантората имат дългогодишен опит в консултирането в областта на трудовото право както и в преподавателската дейност.

Подготвяме всички необходими документи относно:
Осигуряваме:

Представителство на работодатели или работници в трудови спорове.

Предоставяме защита на работодатели при проверки на Дирекция "Инспекция по труда" по повод спазване на трудовото законодателство.

Осигуряваме специализирана адвокатска защита по трудови дела на работодатели и работници относно:

дължими работни заплати;
дължимо възнаграждение за извънреден труд;
имуществена отговорност;
обезщетение, дължимо от работодателя при трудова злополука или професионална болест, дисциплинарни наказания и др.

Осигуряваме съдебна защита при незаконно уволнение на работници както и защита при промяна на работодателя.

Предоставяме консултиране в областта на колективното трудово право: относно работата на представителите на работниците и служителите, относно сключването на колективни трудови договори и други.

Подготовка на задължителни за работодателя актове - Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за работна заплата, вкл регламентиране на сходния характер на работата за получаване на клас: допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Подготовка на Правила за здравословни и безопасни условия на труд, Етичен кодекс и други правила за предприятието.

Осигуряваме преглед на трудовите досиета и анализ на липсващите задължителни документи по тях. Работим с ръководителите и служителите от отдел "Човешки ресурси" по комплектуването им.

Подготвяне на Правила за гъвкаво работно време при работодатели.

Консултиране на клаузи в трудов договор относно недопускане на нелоялна конкуренция от работник както и на спорове за обезщетения при нелоялна конкуренция от работник;

Консултиране относно тормоз или дискриминация на работното място;

Предоставяме консултиране относно наемането на морски лица, относно съдържанието на трудовите им договори, разпределение на работното време и др.

 
Обадете ни се за консултиране, за организиране на защита по трудови спорове или за абонаментно консултиране на работодатели, работодателски и синдикални организации на
тел. 0886841616 или ни пишете на e-mail: info@ivanovalawyers.com

 
   Направете запитване


 
Ако желаете да направите запитване, моля използвайте формата за контакти по-долу или се обадете на нашите телефони.
 гр. Бургас 8000 ж.к.Славейков,
Бл.126, вх.А, ет.3

Тел.: +359 (886) 841 616
E-mail: office@ivanovalawyers.com
e-mail: info@ivanovalawyers.com


Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video