СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Ще Ви помогнем да съберете Вашите парични вземания по сключени от Вас договори, издадени във Ваша полза запис на заповеди или издадени от Вас фактури.

Ще Ви помогнем да съберете дължимите суми за неплатени заплати от Вашите работодатели.

Ще подготвим изпълнително производство за Вас, по което ще осигурим адвокатско представителство до момента на получаване от Вас на дължимите Ви суми.