СЕМЕЙНО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

В Кантората работят професионалисти в сферата на семейното право и могат да окажат помощ за всеки семейноправен проблем.

КАНТОРАТА предоставя семейноправни консултации, ангажира се с правната защита при развод и уреждане на семейните имуществени отношения. Осигурява процесуално представителство по наследственоправни въпроси.

КАНТОРАТА предоставя консултации и подготвя брачни договори. Осигурява представителство пред нотариус и вписването на брачните договори в Агенцията по вписванията.

КАНТОРАТА предоставя правна защита по дела за издръжка и домашно насилие.