АУТСОРСИНГ

Предлагаме на работодатели аутсорсинг на човешки ресурси.

Това са услуги по:


Наемане от външно дружество по персонала и предоставяне на работодатели на работници и служители за изпълнение на съпътстващи при тях или основни дейности.

Избирайки аутсорсинга на работници и служители работодателите спестяват средства и изнасят определени рискове в дружеството по персонала: риска от трудови злополуки и професионални болести.

Прехвърля се върху дружеството по персонала рискът от налагане на глоби и имуществени санкции относно спазването на трудовото и осигурителното законодателство.

Постига се по начин повишаване на производителността и качеството на произвеждания продукт или услуги.

Пишете ни на e-mail: info@ivanovalawyers.com
или ни се обадете на тел. 0886841616