Безопасни и здравословни условия на труд

Кантората предлага разработване и подпомагане при прилагането на задължителните за работодателите Правила за безопасност.

Подготовка на Правилата относно почивките в предприятието, включително физиологичния режим на труд и почивка.


Подготовка на правилата относно предоставяне и ползване от работниците на лични предпазни средства и безплатна предпазна храна.


Подпомагане относно структурирането на комитети и групи по условията на труд. Консултиране на изпълнението на функциите им.

Консултиране и работа със служителя по безопасност на труда при работодатели относно разработването и извършването на задължителните инструктажи при работа.


Разработване на други правила, наредби и заповеди относно безопасните и здравословни условия на труд в предприятието.


Кантората предлага правно консултиране при деклариране на трудови злополуки и професионална болест. Правна помощ в процедурата по разследване на трудови злополуки и обжалване на актовете на НОИ


Предлагаме консултиране на пострадали от трудови злополуки работници и служители относно правото им на обезщетение.