КОНСУЛТИРАНЕ НА НОРМАТИВНИЯ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

КАНТОРАТА предоставя консултиране по въпроси на държавната служба както и образуване на дела и адвокатска защита в спорове с държавни служители.
Предоставя консултиране относно: