КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА