ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

       На 13 Март 2020 година Народното събрание на Р България взе решение за обявяване на извънредно положение поради условията на пандемия и разпространение на ново заболяване „COVID-19“, обн. в Д.в. бр. 22/13.03.20 год.
       Екипът на Правна кантора „Иванова и съдружие“ е на разположение за предлагане на форми за запазване на трудовите правоотношения при съобразяване интересите на работодателите. Консултирането може да бъде извършвано писмено онлайн.

     Поради обявеното извънредно положение възникна необходимостта редица търговски обекти да преустановят своята дейност с цел избягване струпването на много хора на едно място, а за тези, които останаха да работят бяха въведени строги мерки за дезинфекция и нов режим на работа.

    Информираме Ви като работодател за мерките, които следва да предприемете с цел ограничаване на разпространението и заразяването с „COVID-19“ на работното място.
     В обобщен вид превантивните мерки, които Световната здравна организация съветва работодателите незабавно да предприемат са:

1. Грижа за чистотата и хигиената на работното място, а именно почистване на повърхности и предмети с дезинфекциращи препарати, тъй като един от основните начини за разпространяване на заразата е чрез повърхности, докосвани от служители и клиенти.
2. Създаване на конкретни хигиенни норми и правила от работодателя във връзка със заразата и запознаване на работниците и служителите с новите насоки и правила за безопасност на труда.
3. Насърчаване на добрата респираторна хигиена, а именно осигуряване на защитни маски и кошчета с капаци за изхвърлянето им, както и редовно проветряване на офис пространствата.
4. Осигурете възможност работниците и служителите да стоят на по-голямо разстояние един от друг от поне два метра.
5. В случай, че някои от работниците и служителите прояви симптоми на хрема, температура или кашлица е препоръчително да си остане у дома. Информирайте работниците и служителите за правото им на отпуск по болест.
6. Насърчете работата от вкъщи за работниците и служителите, ако дейността Ви го позволява. По този начин дейността на дружеството може да продължи, а работниците и служителите ще останат защитени. Трудовите договори могат да бъдат запазени като на работниците се предложат работа от разстояние и др.Направете запитване


 
Ако желаете да направите запитване, моля използвайте формата за контакти по-долу или се обадете на нашите телефони.
 гр. Бургас 8000 ж.к.Славейков,
Бл.126, вх.А, ет.3

Тел.: +359 (886) 841 616
E-mail: office@ivanovalawyers.com
e-mail: ivanovasie@mail.bg