КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Предлагаме Ви коментар на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.

Предлагаме Ви коментар на уредените с този закон права на работодателите и на работниците и служителите по време на извънредно положение.

Пишете ни на
e-mail: office@ivanovalawyers.com
или ни се обадете на тел. 0886841616