Новини

12345678910111213141516
Спечелено е от кантората дело, водено против дисциплинарно уволнение
Кантората е ангажирана със защитата на служителя И.М.Т. за обявяване на наложеното му дисциплинарно уволнение за незаконно, отмяната му и за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
» Прочети още

Въпрос на клиент на кантората относно прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на Кантората: Законно ли е прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда, когато дружеството-работодател променя седалището си? Предоставено е следното правно становище...
» Прочети още

СЕМИНАР
Кантората е организатор на семинар на теми от трудовото право и обществено осигуряване. Семинарът ще бъде проведен на 3.12. 2014 г. в Гранд хотел "Приморец" в Бургас
» Прочети още

ВЪПРОСИ НА КЛИЕНТИ: Трудов договор със срок за изпитване
Работих 5 години на длъжност химик с трудов договор със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя. През месец 06.2011 г. работодателят ми предложи допълнително споразумение, с което се променяше единствено звеното, в което работя в същото предприятие и се увеличаваше размерът на трудовото ми възнаграждение.
» Прочети още

12345678910111213141516