Новини

1234567891011121314151617
Без осигурителни книжки
Териториалните поделения на Националния осигурителен институт спират издаването на осигурителни книжки По силата на Постановление № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи- те се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановеление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. считано от 1 юли 2015 г . се отменя чл. 7 от Наредбата.
» Прочети още

Спечелено е от кантората дело, водено против дисциплинарно уволнение
Кантората е ангажирана със защитата на служителя И.М.Т. за обявяване на наложеното му дисциплинарно уволнение за незаконно, отмяната му и за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
» Прочети още

Въпрос на клиент на кантората относно прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на Кантората: Законно ли е прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда, когато дружеството-работодател променя седалището си? Предоставено е следното правно становище...
» Прочети още

СЕМИНАР
Кантората е организатор на семинар на теми от трудовото право и обществено осигуряване. Семинарът ще бъде проведен на 3.12. 2014 г. в Гранд хотел "Приморец" в Бургас
» Прочети още

ВЪПРОСИ НА КЛИЕНТИ: Трудов договор със срок за изпитване
Работих 5 години на длъжност химик с трудов договор със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя. През месец 06.2011 г. работодателят ми предложи допълнително споразумение, с което се променяше единствено звеното, в което работя в същото предприятие и се увеличаваше размерът на трудовото ми възнаграждение.
» Прочети още
1234567891011121314151617

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video