От утре влиза в сила новият Семеен кодекс

Удостоверение за режима на имуществените отношения между съпрузите ще се представя при изготвяне на сделка при нотариус. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева. От утре влиза в сила новият Семеен кодекс, според който съпрузите могат да сключат брачен договор и да изберат един от предвидените три режима на имуществени отношения между съпрузите.

Първият режим, който съпрузите могат да изберат, е познатият досега - имуществото, придобито по време на брака, принадлежи и на двамата. Този режим ще се приема за валиден, ако съпрузите не изберат друг или за браковете, сключени преди 1 октомври 2009 г.

Другият възможен режим е на разделност, при който всеки от съпрузите ще запази за себе си придобитото по време на брака.

Третият режим е на договореност, според който съпрузите се договарят кой какво ще придобие, независимо кой го е купил. Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака.

Брачните договори ще бъдат вписвани в специален регистър, поддържан от агенцията по вписванията. Миналата година са сключени около 33 000 брака

препечатка от http://www.lex.bg/

 Публикувана на: 30/09/2009