ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Трудовите договори могат да бъдат прекратявани по иницатива на работодателя или работника с обезщетение в размер на 4 заплати по чл.331 от КТ без да е необходимо основание или мотивиране на заповедта. Няма пречка и при прекратяване на друго основание, вкл по взаимно съгласие на страните по чл.325 от Кодекса на труда да бъде уговорено обезщетение. То може да бъде в размер, определен от страните по договора, една или повече месечни заплати на работника.Публикувана на: 01/10/2009