ФРАНЧАЙЗИНГ

ПРАВНА КАНТОРА „Иванова и съдружие” чрез Петър Атанасов, юрист участва на 6.10.2009 г. в семинар организиран от Българската търговско-промишлена палата, Бургас, на който беше разисквана възможността за развиване на бизнес под формата на франчайз.

Гост-лектор на семинара, на който присъства и представител на кантората, беше Г-н Уилям Ле Санте – Изпълнителен директор на Международната франчайз асоциация (IFA).

Франчайзингът представлява метод за разпространение на продукти или услуги. Съществуват най-малко две нива на хората, които участват в системата за франчайз: от една страна на франчайзодателя, които дава неговата търговска марка или търговско име и система за бизнес и от друга – на франчайзополучателя, който плаща възнаграждение и често първоначална такса за правото да правят бизнес под името и система на франчайзодателя.

 

Първите стъпки на франчайзингът датират от 1850-те, като през 1895 г. е поставено началото на един от най-успешните франчайзинги – Кока Кола. На по-късен етап (1930-те) се налага като основа в хотелиерския бизнес. Модерния франчайзинг добива популярност с повишаването на франчайз-базирани услуги в сферата на ресторантите и заведенията за бързо хранене.

 

В днешно време франчайзингът е бизнес модел, използван в повече от 70 индустрии, осигуряващ повече от 18 мил. Работни места и генериращ повече от USD 1 трил. от продажбите в САЩ всяка година.

 

КАНТОРАТА предоставя консултации и подготвя франчайз договори за клиентите си.

 Публикувана на: 06/10/2009