НАП настоява за спешни законодателни промени

Необходими са спешни промени в законодателството, за да повиши Националната агенция по приходите (НАП) събираемостта на данъците и осигуровките.

Експертите на агенцията предлагат да се ограничи възможността физически лица, които са участвали в управлението на фалирали търговски дружества, да ръководят новорегистрирани фирми. Търговските пълномощници или упълномощените представители на фирми с големи данъчни дългове да отговарят лично с имуществото си като трети задължени лица за неплатените задължения на фирмите, предлагат още от приходното ведомство.

Да се въведе ограничение на плащанията в брой, като всички лица бъдат задължени да превеждат по банков път суми над определен праг, предлагат още от НАП. Свързването на всички касови апарати в България с електронните системи на НАП е другото предложение на агенцията. По този начин значително ще намалее делът на сивия сектор и ще се ограничи масовата практика на укриване на обороти

Сред предложенията на НАП е и промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която да се даде право на ревизорите да извършват т.нар. "ревизии по аналогия" за осигурителни вноски. Такава правна възможност има по отношение на данъците, но не и за осигуровките. Това решение ще помогне да се преустанови практиката двама работодатели да осигуряват работници, извършващи една и съща работа на една и съща територия и в рамките на идентичен бизнес на съвсем различен осигурителен доход. Например, два съседни хотела по Черноморието с еднаква категория и сходна големина осигуряват служителите си на съвсем различни заплати - единият на 220 лв., а другият на 1000 лв.

Да се обсъди възможността за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от сегашните 50 000 лв. на 100 000 лв.

из бюлетина на Българската търговско промишлена палата

Публикувана на: 07/10/2009