ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ, КОГАТО НА РАБОТНИКА МУ ОСТАВАТ 8 МЕСЕЦА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ ОТ 9.10.


Работникът, на когото остават 8 месеца за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не ползва закрила при уволнение. Работодателят може да прекрати трудовия му договор на основание чл.328 и чл.330 от Кодекса на труда. Това се отнася и за основанието чл.328 ал.1 т.2 от Кодекса на труда съкращение на щата. Работникът при това прекратяване има право на обезщетения по чл.220 от КТ за неспазения срок на предизвестието, по чл.222 от КТ, в размер на една заплата, когато работникът е останал без работа поради уволнението в продължение на един месец и по чл.224 от КТ за неползвания платен годишен отпуск.
Публикувана на: 09/10/2009