ПРЕДИМСТВА ЗА РАБОТНИКА ОТ ВОДЕНЕТО НА ТРУДОВИ ДЕЛА

ПРЕДИМСТВА ОТ ВОДЕНЕТО НА ТРУДОВИ ДЕЛА

ПО ИСКОВЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА УВОЛНЕНИЕТО ЗА НЕЗАКОННО, ОТМЯНАТА МУ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДИШНАТА РАБОТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО РАБОТНИКЪТ Е ОСТАНАЛ БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ УВОЛНЕНИЕТО.


Когатозаведе съдебно дело против уволнението си работникът, в случай че спечели има право да се върне на работа и да продължи да работи. Работодателят не може да не го допусне до изпълнението на длъжността му под страх от наказателна отговорност. Работникът има право на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, но за не повече от 6 месеца ведно със законната лихва от момента на поканата до работодателя или момента на предявяване на иска.
В случай, че след възстановяването на работа последва ново уволнение, работникът има право на обезщетение за неспазено предизвестие, ако уволнението на основание чл.328 от Кодекса на труда, на обезщетение за неползван отпуск за целия период на водене на делата, както и на обезщетение по чл.222 от КТ, ако уволнението е по чл.328 ал.1 т.2,3,4 от КТ и работникът е останал без работа след уволнението.
За целият период на воденето на делата, работникът придобива право на трудов стаж.
За делата не се дължат държавни такси, работникът плаща само адвокатски хонорар, който при спечелване на делото съдът възлага за плащане от работодателя.
Делата против уволнението трябва да бъдат заведени до 2 месеца от прекратяване на трудовия договор заради разпоредбата на чл.358 от КТ.
Разбира се има опасност от това делото да не бъде спечелено от работника, когато уволнението е извършено законно.Публикувана на: 09/10/2009