ИМА ЛИ ПРАВО РАБОТНИКЪТ ПРИ УВОЛНЕНИЕ ДА СЕЗИРА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

Работникът има право да сезира Инспекцията по труда, когота прецени, че му е наложено незаконно уволнение или когато работодателят е допуснал нарушение на трудовото законодателство. Оттеглянето на жалбата не спира проверката на Инспекцията по труда, която се самосезира или проверява работодатели при подаден сигнал. При установено незаконно уволнение Инспекцията по труда няма право да го отмени, отмяната му може да бъде извършена само от съда, но може да наложи на работодателя административно наказание.


Публикувана на: 10/10/2009