НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ЧЛ.138а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЗАПИТВАНЕ НА ГРУПА РАБОТНИЦИ ОТ АД В БУРГАС

Когато има при работодателя действащ колективен трудов договор, в който е уговорено, че работодателят няма право да променя трудови права на работниците и служителите, вкл. няма право да налага непълно работно време едностранно по реда на чл.138а от Кодекса на труда. Работниците имат право да се обърнат към Областната дирекция Районна инспекция по труда с искане да бъде предписано на работодателя да отмени заповедта си за принудително налагане на непълно работно време. Налагането на непълно работно време предпоставя намаляване на трудовото възнаграждение на работниците.

Работниците, които са трудоустроени или ползват закрила при уволнение не са защитени при установяването на непълното работно време.Публикувана на: 12/10/2009