Обмисля се вдигане на парите

Обмисля се вдигане на парите
за извънреден труд с 25%


 
 
Министерството на труда и социалната политика подготвя промени в Кодекса на труда, които предвиждат възнаграждението за положен извънреден труд да се увеличи с 25%, съобщи Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". В момента извънредният труд се заплаща двойно.

Предлага се увеличението с 25% да важи без значение дали извънреден труд се полага в работен, почивен или празничен ден.

От Инспекцията по труда ще предложат и да се регламентират ясно случаите, в които може да се полага извънреден труд с цел довършване на продукцията за деня, тъй като често работодателите злоупотребявали.

Идеята предстои да се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

От бюлетина на БТПППубликувана на: 14/10/2009