Кога работодателят е обвързан с отраслов колективен трудов договор

Работодател е обвързан с отраслов колективен трудов договор, когато работодателската организация, в която членува е сключила със съответните синдикални организации в отрасъла такъв договор.

Отрасловият колективен трудов договор действа по отношение на вече сключени трудови договори при отделните работодатели, членове на работодателската организация, страна в този отраслов договор.
Това е така тъй като, за да бъде синдикален член, условие необходимо за прилагане към него на колективния трудов договор или за да се присъедини към него, е необходимо работникът да има вече сключен трудов договор (чл. 57 КТ).

При сключването на индивидуалния трудов договор работникът и работодателят не са задължени да съобразяват и прилагат отрасловия колективен трудов договор, с който в този момент само работодателят е обвързан. При проявлението на предпоставките на чл. 57 КТ обаче колективнодоговорните условия се прилагат към индивидуалния трудов договор.Публикувана на: 28/03/2017