Законно ли е уволнението на работник в срока за изпитване, ако е трудоустроен

Работникът, който е сключил трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя си може законно да бъде уволнен до изтичане на този срок, независимо, че е трудоустроен или боледува от болест, определена в Наредба № 5/87 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат право на закрила по чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

Когато прекратяването на трудовия договор е на основание чл. 71, ал. 1 КТ от работодателя, то работникът не ползва предварителна закрила при уволнение.
Това е така, тъй като чл. 333, ал. 1 КТ предвижда, че предварителна закрила при уволнение ползват работници и служители, които са трудоустроени или боледуват от болест, предвидена в Наредба № 5/ 87 г. (чл. 333, ал. 1 т. 2 и 3 КТ), само ако уволнението им е на основание чл. 328, ал.1, т. 2, 3, 5, 11 и чл.330, ал. 2, т. 6 КТ, но не и по чл. 71, ал. 1 КТ, каквото е основанието за прекратяване на трудовия договор в срока за изпитване.Публикувана на: 05/04/2017