Кантората предоставя консултации на работодатели относно изпълнение на задълженията им съгласно Закона за хората с уврежданияПубликувана на: 22/01/2019