Трудова злополука при неспазване от пострадалия на правилата за безопасни условия

Според практиката на Върховен касационен съд, за да е налице съпричиняване на увреждането при трудова злополука, пострадалият работник трябва да е извършвал възложената му работа без необходимото старание и внимание. Той трябва да е нарушил технологичните правила и правилата за безопасност. Съгласно чл. 201, ал. 2 КТ, отговорността на работодателя може да се намали само когато пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност. Това означава да е проявил липса на елементарно старание и внимание, пренебрегвайки основни правила за безопасност, да не е положил грижа, каквато и най-небрежният не би положил при същите обстоятелства. Съдът приема, че преценката за положената грижа е в зависимост от: конкретните обстоятелства, при които е настъпила злополуката, от поведението на работника, при съпоставка с доказателствата относно това как той е следвало да процедира и в резултат на кои негови действия е настъпила вредата.


Публикувана на: 05/04/2019